Archive from Prosinec, 2019
Pro 4, 2019 - Život    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jaký je život bez zraku?

Jaký je život bez zraku?

Jaký je vlastně život bez zraku?

Na tohle se mě lidé ptají vždy, když přijde řeč na život nevidomého člověka.

Často říkávají větu: ,,To musí být strašně těžké“, nebo: ,,Dá se tak vůbec žít?“, či: ,,Co ze života vlastně máte?“

A díky tomu vznikl i projekt Život bez zraku, abychom si ukázali, že nevidomí lidé mohou žít naplno, spontánně i zodpovědně. Prostě tak, jako běžný člověk.

Je mi jasné, že v této chvíli si často vidící člověk položí otázku: ,,Nejsou to jen zbožná přání?“, ,,Odpovídá to realitě?“

Cílem projektu Život bez zraku je lidem vidícím přiblížit život nevidomého člověka tak, jak přichází a je v pravé podstatě.

Nelze zde objasnit všechny otázky, ale věřím, že zde na nejčastější z nich odpověď naleznete. Byl bych moc rád, kdybyste tento projekt vzali jako možnost i sami zde doplnit chybějící místečka v informacích a poznatcích. Je zde možnost doplnit informace i z vašeho pohledu. Do projektu se mohou zapojit i lidé, kteří s nevidomými žijí, nebo sami přišli o zrak, protože i jejich  perspektiva života je jiná, než ta moje. Máme zde možnost vzájemného obohacení i pochopení. Budou zde vznikat postupně úvahy, myšlenky i tvorby tak, jak budou přicházet.

Rád bych zde také dal dohromady něco z opravdového života nevidomých lidí, ukázal na lidi, kteří mě přímo ovlivnili v mém životě a díky nimž také tento projekt vznikl. Rád bych zde prezentoval životy lidí, kteří něco díky svému zrakovému postižení dokázali, a jejich jména by proto neměla být jen tak zapomenuta.

Chci zde umístit přednášky, a audio povídání na různá témata, která se životem nevidomých lidí souvisí. A pokud se to podaří, budou zde i prezentace, různé příběhy, které se snad podaří natočit za pomoci mých vidících přátel.

A jsou to často právě moji drazí vidící přátelé, kteří hodně ovlivnili můj život svým přístupem, pomocí i skvělou přítomností. Jsem velmi vděčný za to, že je mám.

Mé díky za vznik tohoto projektu patří právě díky jim.

Lidé, kteří mě v poslední době hodně ovlivnili:

Romanka, má dobrá přítelkyně života. Ondra, který pro mne dělá stránky tak, aby vše fungovalo a svou pomocí umožnil vznik celého portálu. Radim, můj přítel ze studií a brach na život i na smrt. Radmila, můj drahý průvodce životem. Zdenka, moje milovaná žena, díky které mohu mít život jako v bavlnce. Jiřina, moje milovaná maminka. Martina, drahá sestra. Kája, který též nevidí jako já a se kterým jsme toho hodně společně vytvořili a další a další.

Oni tito lidé moc dobře vědí, jak jsou pro mně důležití.

Takže tento projekt patří i jim a budou nás také tímto projektem provázet.

Co očekávám od projektu Život bez zraku?

Že se zde lidé budou setkávat, diskutovat a přinesou zde další poznatky, rozšíření možností i inspiraci do života.

Svět nevidomých je obohacen hodně díky tomu, kolik do něho  podnětů  přinesou právě sami vidící. Může být hodně pestrý a bohatý, ale také hodně osamocený a izolovaný. Záleží také mnoho na každém z nás nevidomých, kolik jsme ochotni pustit do svého života podnětů a možností.

Ale to platí ve všech životech, i v životech zdravých jedinců.

Proto pojďme společně vytvořit možnosti, které budou moci obohatit životy i těch, kteří sice nebudou přímou součástí projektu, ale kteří si třeba něco jen přečtou. Nebo těch, kteří hledají nějaké informace a potřebují znát reálný i možný dopad života nevidomého, nebo člověka, který o zrak postupně přichází.

Projekt bude vždy otevřený možnostem, které pomohou obohatit životy jak vidících, tak i nevidomých samotných.

Děkuji všem nádherným a inspirující duším, které v životě mám, mohu mít a díky kterým je život mnohem bohatší.

S láskou a pokorou

 Láďa

autor projektu Život bez zraku.