Všude kolem nás, je energie, kterou můžeme využít ve svůj prospěch i k prospěchu druhých.

Pojem Kvantová fyzika, je vám jistě známý. Kvantová terapie, nebo-li také kvantová vlna, je energie všeho a ve všem. Každá hmota je tvořená mikročásticemi menšími než atom, které tvoří její strukturu. Jsme její součástí, je všude a ve všem. Bez ní, by neexistoval vesmír, ani vše živé.

A protože i naše myšlenka je energie, pracujeme na základě uvědomění si. tím, že si své myšlenky uvědomíme, jsme schopni pochopit, obsáhnout. Jsme schopni vědomě ovlivnit běh věcí, událostí i našich myšlenek.

Pomocí kvantové terapie, můžeme k člověku přivést energii, kterou jeho tělo umí zpracovat a vyřešit své obtíže, psychické bloky. Tato energie napomáhá k regeneraci buněk a tedy i našeho organizmu jako celku. Pomocí kvantové energie, můžeme vědomě pracovat a napomáhat k lepšímu životu zde na naší planetě, posilovat naše záměry, léčit a uzdravovat naše vztahy s jinými lidmi.

Zajímá vás tato problematika a možnost? chcete se naučit a poznat, jak s takovou energií pracovat a využít jí pro sebe i pro své blízké?

Velmi rád, vám předám zkušenost i své poznatky z praxe.

Pracuji ne jen s energiemi Reiki, Shamballa či Resheeba, ale teď i s energií kvantovou. Vše pochází ze stejného zdroje, ze stejného vesmíru. Nejsou zde žádná zasvěcení, pracujeme na základě uvědomění, sami postupně poznáte, jak můžete i jak se dá s energií pracovat.

Vše vám moc rád ukážu a vysvětlím na kurzech kvantové terapie, které pro vás připravuji.

Počet osob na takovém kurzu je do 10 lidí, takže si každý bude moci vyzkoušet, jak s energií pracovat. Přihlášený se vždy do předu dozví, kde a kdy se takový kurz bude pořádat. Pojďte poznat novou zkušenost a převezměte život do svých rukou naplno. Příměte možnost rychleji dosáhnout svých cílů, přitáhněte do svého života požehnání, tvůrčí potenciál. A když budete chtít, můžete pomoci i lidem kolem sebe.

Na stránce, kterou připravuji, kurzy kvantové terapie, budou zveřejněny informace o konaných akcích. Pojďme spolu poznat a pocítit novou zkušenost a uchopit nové možnosti.

Cena kurzu je 2600, včetně občerstvení a potřebných materiálů. tyto kurzy jsou jednodenní, je zde také možnost i dvoudenního setkání.

Zájemci pište na e-mail: lada@baddy.cz .

Obdržíte instrukce k platbě a po zaplacení kurzovného také dostanete potřebné informace o konání a místě kurzu. Ti, kteří jste absolvovali kurs kvantové terapie máte cenu 600,-Kč ve které je zahrnuto občerstvení.

budu se moc těšit na setkání s vámi, i na novou zkušenost a pochopení.

S láskou která vše naplňuje s vírou která překoná nemožné i s nadějí která nikdy neumírá, to vše děláme, a ukazujeme cestu světla dalším.